Home / Udlejningsregler

Udlejningsregler

UDLEJNINGSREGLER:

Alle personer over 25 år kan leje forsamlingshuset. Lejer skal være til stede under festen, og er ansvarlig for, at ordensregler overholdes.

Huset er til rådighed fra kl. 9.00 til kl. 9.00 eller efter aftale.

Ødelagt maskiner eller inventar, beskadiget eller bortkommet porcelæn og lignende vanrøgt betales af lejer. Kontakt os på Tlf.: 51 17 34 68 eller sdrborkforsamlingshus@gmail.com

Lejer er ansvarlig for at der foreligger de fornødne tilladelser til arrangementets afholdelse: spiritusbevillinger, KODA mm.

Lejer af forsamlingshuset er selv ansvarlige for at overholde myndighedernes krav og anvisninger i forbindelse med epidemier/pandemier. (medbring selv sprit mv. om ønsket)

I forbindelse med leje af forsamlingshuset udleveres en kode til brug i lejemålets tidsrum. Koden må ikke videregives til andre


Aflevering af huset:

Store sal: Stole stables, borde klappes sammen og alt køres i depot.

Lille sal: Stole sættes op på bordene.

I øvrigt afleverer lejer alle lejede lokaler i ryddelig og fejet stand.

Rengøring af køkken, baggang og depot, herunder rengøring af komfur, ovne, opvaskemaskine, køleskab og fryser påhviler ligeledes lejer.

HUSK at slukke for køleskab/fryser i bagindgang og køkken, samt køleskab i depot.

HUSK oprydning udendørs: Fjern cigaretskodder, tomme flasker/dåser mm.

 Pap må ikke kommes i containeren, men skal tages med hjem.

Hvis ikke disse regler overholdes, kan der opkræves ekstragebyr for rengøring, samt afskaffelse af pap.

 Forsamlingshusets service skal blive i huset. Derfor skal lejer selv medbringe (poser, film, skåle og lign.) til evt. madrester.