Home / Bidragsydere

Bidragsydere

Tusinde TAK til alle, som har bidraget til ombygningen af

Sdr. Bork Forsamlingshus

Uden Jer havde dette ikke kunnet lade sig gøre

 

4,7 mio. kr.:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

750.000 kr. til nyt køkken, møbler og andet inventar:
Den A. P. Møllerske støttefond

2,5 + 0,5  mio. kr.:
Lokale og Anlægsfonden

 

350.000 kr.:
LAG, Ringkøbing- Skjern:

lands

 

500.000 kr. til energiforbedringer:

500.000 kr. til klimaskærm:
Ringkøbing Skjern kommune

500.000 kr.:
Margrethe Sommer Andersen

 

060618 Sdr. Bork Aktivt Torv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og TAK til alle frivillige, som bare møder op og gør en fantastisk indsats, når vi kalder, og til ALLE, som i øvrigt har bidraget på den ene eller anden måde.